netLIN bruker online kart, sjekk
driftsmeldinger fra Kartverket.
Kartverket


netLIN 4 - morgendagens prosjekteringsverktøy for luftlinjeanleggnetLIN 4 - fjerde generasjon prosjekteringsverktøy

REN og Hallingkonsult utvikler nå fjerde generasjon prosjekteringsverktøy for luftlinjeanlegg der vi tar i bruk laserdata og FEM analyser mm.
netLIN 4 blir delt opp i 3 moduler:
 • netLIN 4 Plan
 • netLIN 4 LV - Low Voltage
 • netLIN 4 HV - High Voltage
netLIN 4 vil sørge for at det prosjekteres og dimensjoneres i tråd med gjeldene Eurokoder og normsamlingen NEK445:2016 bestående av:
 • EN50341-1
 • Gjeldende NNA for Norge EN50341-2-16

Nyhet - Lansering av netLIN 4 Plan! Lanseres i oktober 2019

netLIN 4 Plan Denne modulen vil inneholde all nødvendig funksjonalitet for traseplanlegging og utarbeidelse av terrengprofil fra laserdata, og netLIN 4 Plan kan brukes til å lage terrengprofiler som kan importere inn i netLIN 3.

Ingen i Norge har tidligere kunnet lage en terrengprofil like kjapt som du kan med netLIN 4 Plan!

Funksjoner
 • Automatisk utarbeidelse av linjeprofil
 • Støtte for UTM sone 32-35
 • Flere ulike kartlag som topo rik, matrikkel, og ulike kartlag fra NGU og NIBIO
 • Høydemodeller:
  • DTM – Digital terreng modell
  • DOM – Digital overflate modell
 • CSV import/eksport
 • Filtrering av punkter (for netLIN 3)
 • mm.

Fremtidige moduler

Følgende moduler er nå under utvikling:
netLIN 4 LV Low Voltage modul som vil kunne prosjektere lavspenningsanlegg og generere tilhørende dokumentasjon som blant annet materialister mm.
netLIN 4 HV Et komplett dimensjoneringsverktøy som benytter FEM analyse til line- og mastberegning. Modulen beregner materialer som tre, stål, betong og ekstruderte aluminiumsprofiler i henhold gjeldene Eurokoder. Kompositt vil også støttes.

netLIN 4 evaluering og lisensiering

 • netLIN anskaffes ved å inngå en lisensavtale med REN. Kunden betaler da en årlig lisens og mottar fortløpende programoppdateringer og funksjonsutvidelser uten ekstra kostnader.
 • Dersom du ikke er netLIN-kunde og ønsker å laste ned netLIN for evaluering, ta kontakt med REN for avtale om en evalueringsversjon.
Spørsmål om tilgang/lisens på netLIN kan sendes til post@ren.no.
netLIN-relaterte spørsmål av faglig/tekninsk art kan sendes til post@ren.no.

Se også netLIN License Agreement og netLIN Privacy Policy.

netLIN 4 kurs og opplæring


netLIN 4 teamet

IT

Kjell Dalen, Hallingkonsult AS
Programutvikler netLIN 3

Jan-Ivar Vinje, Hallingkonsult AS
Programutvikler netLIN 4
Teknisk

Zvonko Tufekcic, REN AS
Produkteier

Kim Arne Boska, Elektroutvikling AS
Innleid prosjektleder

Herman Gandrudbakken, Elektroutvikling AS
Innleid linjeprosjekteringsekspert

netLIN 3

netLIN 3 vil frem til netLIN 4 LV og netLIN 4 HV lanseres fortsatt være det ledende verktøyet for prosjektering av høyspent luftlinjeanlegg. netLIN 3 kan fortsatt brukes som før og fases ikke ut før netLIN 4 HV har overtatt.

Les mer om netLIN 3 her