netLIN Privacy Policy - Personvernerklæring

Personvernerklæring for brukere av www.netlin.no, netLIN 3 og netLIN 4

REN AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder og
brukere av våre produkter. Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan
vi behandler personopplysninger samt hva du har krav på.

REN AS respekterer dine personopplysninger og behandler dem med forsiktighet,
og forholder seg til personopplysningsloven for de formelle rammene for hvilke
personopplysninger REN AS kan lagre og forvalte.

I forbindelse med installasjon og bruk av netLIN så etableres det et generelt
kundeforhold til REN AS som involverer bruk av www.ren.no samt relevante
registreringer av kundeopplysninger i REN AS sine kunderegistre osv. REN AS sin
håndtering av personopplysninger og aktiviteter er beskrevet her:
I tillegg, når det gjelder spesifikt bruk av netLIN 3 og netLIN 4 så lagres tidspunkt,
e-postadresse, navn, IP-adresse osv. i forbindelse med installasjon, oppdatering og bruk av
produktene. Denne informasjonen benyttes utelukkende til feilsøking og statistikk på
overordnet nivå. Brukerens øvrige aktiviteter eller egne data knyttet til bruk av produktene
lagres/logges ikke.

Ved fremtidige elektroniske nedlastinger og rekvisisjoner av materielldata og andre typer
nyttedata som etterhvert vil tilbys netLIN-brukerne fra sentrale registre så vil selve
nedlastingsaktivitetene lagres på vanlig måte for overordnede statistikkformål.

Copyright © 2019 HallingKonsult as